Få skrevet dit Testamente med hjælp fra advokater

Står man og overvejer at få lavet et Testamente, kan man søge hjælp hos advokater via nettet. Et Testamente er ikke just noget, som man bare lige laver fra den ene dag til den anden, hvis man gør det selv. Der er mange juridiske ting der skal på plads, hvilket blandt andet er noget som bunder ud i Arveret og lignende. Her er der mange familier som kan gå i splid, over ting som penge, men laver man dette dokument kan du forhindre eventuel problematikker.

Problemer i familien kan man altid få, men har du et dokument som fastslår hvilke summer og genstande der tilfalder hvilke personer. Det er en god ide at få styr på sådan et stykke papir i god tid, gerne før det er for sent, for så er det man står med alle problemerne, eller nærmere familien gør. Med de nye ændringer pr. 1 Januar anno 2008, har man langt større frihed til at råde over, hvem der skal have hvad.

Ændringerne har stor betydning for dig

Efter at ændringerne trådte i kraft, kom der langt større fokus på den enkelte person. Førhen var arv noget som gik til slægten, men det er ikke længere tilfældet. Man skal selv have ret til at bestemme over, hvilke personer i ens liv som skal arve ens formuer. Det er ikke altid at familien er de rette personer til den opgave, og derfor har man også sørget for, at du mere eller mindre selv kan bestemme hvem pengene skal gå til, når du engang skal herfra.

Ægtefællen får også en større del efter ændringerne trådte i kraft, hvor man førhen modtog 1/3 af arven og 2/3 til børnene, får man nu lige så stor en del som børnene. Vælger du at oprette særeje ægtefællerne imellem, kan man yderligere reducere børnenes arv. Alle familier har deres problemer, med disse ændringer kan du nemt komme udenom eventuelle konflikter, når der engang skal deles ud af alle de ting man ejede.